Välkommen till Alpineski.se

Alpineski.se är hemsidan för Ski Team Alpine's utvecklingssatsning och behandlar de faktorer som påverkar prestation, samt hur vi hälsosamt och stimulerande kan utveckla våra aktivas prestation utifrån den enskilde individens mognad, kompetens och mål.

Hemsidan är byggd som ett kunskapens träd, en kortfattad beskrivning av de delarna kan du läsa om nedan.

Rotsystem

Rotsystem består av den teoretiska grunden som beskriver de faktorer som påverkar prestation samt hur vu kan utveckla de prestationsrelaterade faktorerna optimalt

Stammen

Är den teoretiska appliceringen av rotsystemets teori till en progression som beskriver utvecklingsprocessen hos individer med olika mognad, kompetens och mål.

Trädkronan och lövverket

Är den praktiska appliceringen av progressionen. I trädkronan finns övningar och lektionsplaner uppdelad i mognads och kompetensnivåer.